Zemědělství

V zemědělství se jedná hlavně a především o provozní náklady.

Traktory, kombajny a další zemědělské stroje mají značné nároky na spotřebu nafty. Navíc často vykonávají práci při nezařazených rychlostních stupních a spotřeba se nedá počítat z počtu ujetých kilometrů. Motohodiny sice určují množství odpracovaných hodin,ale zda stroj pracoval ve volnoběžných otáčkách, nebo na plný plyn a tudíž s mnohonásobně vyšší spotřebou se nedozvíte.

Připojením stroje do systému Black Box tyto informace snadno získáte. Měřením plného výkonu, volnoběhu a délky doby stání stroje získáte operativní nástroj pro zefektivnění provozu Vašeho strojového parku.

Black Box neustálým vyhodnocováním těchto údajů vytváří přehlednou mapu spotřeby jednotlivých strojů. Na základě takto získaných údajů víte, kolik nafty stroj spotřeboval jen proto, že obsluha nevypíná stroj při svačinách, čekání na práci a podobně. Také zjistíte kolik hodin z pracovní doby stroj skutečně odpracoval.

Pro tyto běžné hodnoty plně postačí naše jednotka BlackBox Looket

V zemědělství je ale třeba znát i mnoho dalších údajů. Množství osiva použitého na zákazníkově pozemku, počet zoraných hektarů, přesnost při postřikovacích pracích a podobně.

K získání těchto dat slouží jednotka Black Box. Podle počtu připojených senzorů a ovládacích prvků, sond pro měření paliva, obsahu nádrží na tekutá hnojiva a ostatních veličin získáte přesné, rychlé a pro Vás zásadní informace o pohybu, práci a ekonomice provozu jednotlivých strojů. Možná se to nezdá, ale v zemědělství se využívá mnohem větší přesnost GPS než kdekoliv jinde. Naše zařízení mohou pracovat s přesností až 5cm. A pokud obhospodařujete mnoho hektarů pak se investice rozhodně vyplatí. Jen si spočítejte kolik vás stojí když se překrývá hnojení nebo postřiky jen o 20-30 cm...

Můžeme dodat řešení od společností Trimble a TeeJet.

Comments are closed.