Porovnání tarifů

Jednotlivé tarify se liší podle služeb, které chcete používat. Na rozdíl od předcházejících let, kdy byla cena tarifu jednoznačně navázána pouze na cenu datových přenosů jednotlivých operátorů, jsme v současnosti schopni nabídnout v podstatě jakékoliv množství dat za stejnou cenu.
Přistoupili jsme proto k rozdělení měsíčních poplatků podle jiných parametrů a to hlavně s ohledem na uživatelský komfort, dostupnost a garanci našich služeb.
V tabulce je hezky vidět jaké možnosti obsahují jednotlivé tarify a co je a co není zpoplatněno v případě servisního zásahu. Jak dlouho může trvat oprava GPS jednotky. Jakou dostanete záruku a za jak dlouho přijedeme na servis. Není naším cílem dodržovat maximální hodnoty uvedené v tarifech, ale naopak být k dispozici v co nejkratším čase s ohledem na potřeby jednotlivých zákazníků.

Vysvětlení použitých termínů:

Forma servisu:
 • Výměna ihned znamená, že pokud bude technický problém s GPS jednotkou nebo příslušenstvím, pak při servisním zásahu dostanete zcela nový stejný kus.
 • Oprava do 15 dní znamená, že pokud bude technický problém, pak si jednotku nebo příslušenství odvezeme na testování a přivezeme vám zpět opravené nebo nové zařízení
 • Oprava do 30 dní znamená, že pokud bude technický problém, pak si jednotku nebo příslušenství odvezeme na testování a přivezeme vám zpět opravené nebo nové zařízení
Záruka:
 • Lifetime znamená, že po celou dobu používání našich služeb garantujeme funkčnost celého systému. Pokud se cokoliv stane třeba za 7 let, pak dostanete automaticky zcela novou jednotku nebo příslušenství.
 • 2 roky znamená standardní dobu záruky v délce 2 let od data zakoupení. Po uplynutí doby záruky si budete muset případné rozbité zařízení koupit za plnou ceníkovou cenu.
 • 1 rok* znamená standardní dobu záruky v délce 1 roku od data zakoupení. Po uplynutí doby záruky si budete muset případné rozbité zařízení koupit za plnou ceníkovou cenu. * Záruka 1 rok platí standardně pro firmy, pro soukromé osoby je i v tomto případě zákonná záruční doba 2 roky.
Doprava:
 • Zdarma znamená, že zákazníkům nikdy neúčtujeme žádnou částku za ujeté kilometry k servisnímu zásahu ani k pravidelné údržbě.
 • 10,-/km znamená, že zákazníkům s tímto tarifem účtujeme částku 10 Kč za každý skutečně ujetý kilometr na cestě k servisu nebo údržbě a to  tam i zpět.
Servis:
 • Zdarma znamená, že všechny servisní činnosti jsou vždy zdarma. Nebudeme Vám tedy účtovat nic za servisní opravy ani za materiál použitý na opravu.  Za servisní úkony považujeme vše co je spojeno s odstraněním závad a zprovoznění nefunkční jednotky. Například: přetržené kabely, prasklé pojistky, odpojená čidla, změny konfigurace jednotek, nefunkční jednotky, palivoměr neměří...
 • 490,-/hod znamená, že všechny servisní činnosti jsou zpoplatněny částkou 490,- za každou započatou hodinu. Součástí této ceny není cena materiálu použitého na opravu.  Za servisní úkony považujeme vše co je spojeno s odstraněním závad a zprovoznění nefunkční jednotky. Například: přetržené kabely, prasklé pojistky, odpojená čidla, změny konfigurace jednotek, nefunkční jednotky, palivoměr neměří...
Údržba:
 • Zdarma znamená, že údržbová činnost bude vždy zdarma. Nebudeme Vám tedy účtovat nic za údržbu našich jednotek ani za použitý materiál. Za údržbu považujeme vše co je spojeno s udržením anebo vylepšením funkčnosti současného stavu jednotek: pravidelnou výměnu baterií, rekalibrace a čištění externích čidel, revize a kontroly systému, odborné konzultace.
 • 490,-/hod znamená, že údržbová činnost bude vyúčtována hodinově za každou započatou hodinu. Součástí této ceny není materiál použitý na údržbu. Za údržbu považujeme vše co je spojeno s udržením anebo vylepšením funkčnosti současného stavu jednotek: pravidelnou výměnu baterií, rekalibrace a čištění externích čidel, revize a kontroly systému, odborné konzultace...
Reakčí doba:
 • Reakční doba 24/36/72 hodin určuje čas, do kdy se zavazujeme začít servisní zásah na nefunkční jednotce od nahlášení problému zákazníkem.
Roaming:
 • Zdarma - roamingové datové služby jsou v rámci tarifu zdarma. Tarif obsahuje všechny země.
 • EU zdarma - roamingové datové služby v EU jsou v rámci tarifu zdarma. Ostatní země mimo EU lze za poplatek zapnout.
Datový tarif:
 • Nonstop dohled / Kniha jízd - k dispozici máme několik datových SIM, tarifů a funkcí pro Českou Republiku a roamingové použití.
Aktualizace:
 • Frekvence odesílání informací o poloze jednotky a aktualizace pozice jedoucího vozidla na mapě. K tarifu Nonstop dohled je možné nastavit interval od 10 sekund.

Comments are closed.