Standard

Jednotlivé tarify se liší podle služeb, které chcete používat. Na rozdíl od předcházejících let, kdy byla cena tarifu jednoznačně navázána pouze na cenu datových přenosů jednotlivých operátorů, jsme v současnosti schopni nabídnout v podstatě jakékoliv množství dat za stejnou cenu.
Přistoupili jsme proto k rozdělení měsíčních poplatků podle jiných parametrů a to hlavně s ohledem na uživatelský komfort, dostupnost a garanci našich služeb.
V tabulce je hezky vidět jaké možnosti obsahují jednotlivé tarify a co je a co není zpoplatněno v případě servisního zásahu. Jak dlouho může trvat oprava GPS jednotky. Jakou dostanete záruku a za jak dlouho přijedeme na servis. Není naším cílem dodržovat maximální hodnoty uvedené v tarifech, ale naopak být k dispozici v co nejkratším čase s ohledem na potřeby jednotlivých zákazníků.

Vysvětlení použitých termínů:

Forma servisu:
  • Oprava do 30 dní znamená, že pokud bude technický problém, pak si jednotku nebo příslušenství odvezeme na testování a přivezeme vám zpět opravené nebo nové zařízení
Záruka:
  • 1 rok* znamená standardní dobu záruky v délce 1 roku od data zakoupení. Po uplynutí doby záruky si budete muset případné rozbité zařízení koupit za plnou ceníkovou cenu. * Záruka 1 rok platí standardně pro firmy, pro soukromé osoby je i v tomto případě zákonná záruční doba 2 roky.
Doprava:
  • 10,-/km znamená, že zákazníkům s tímto tarifem účtujeme částku 10 Kč za každý skutečně ujetý kilometr na cestě k servisu nebo údržbě a to  tam i zpět.
Servis:
  • 490,-/hod znamená, že všechny servisní činnosti jsou zpoplatněny částkou 490,- za každou započatou hodinu. Součástí této ceny není cena materiálu použitého na opravu.  Za servisní úkony považujeme vše co je spojeno s odstraněním závad a zprovoznění nefunkční jednotky. Například: přetržené kabely, prasklé pojistky, odpojená čidla, změny konfigurace jednotek, nefunkční jednotky, palivoměr neměří...
Údržba:
  • 490,-/hod znamená, že údržbová činnost bude vyúčtována hodinově za každou započatou hodinu. Součástí této ceny není materiál použitý na údržbu. Za údržbu považujeme vše co je spojeno s udržením anebo vylepšením funkčnosti současného stavu jednotek: pravidelnou výměnu baterií, rekalibrace a čištění externích čidel, revize a kontroly systému, odborné konzultace...
Reakčí doba:
  • Reakční doba 72 hodin určuje čas, do kdy se zavazujeme začít servisní zásah na nefunkční jednotce od nahlášení problému zákazníkem.
Roaming:
  • EU zdarma - roamingové datové služby v EU jsou v rámci tarifu zdarma. Ostatní země mimo EU lze za poplatek zapnout.
Tarif:
  • Kniha jízd - k dispozici máme několik datových SIM, tarifů a funkcí, k této variantě poskytujeme pro Českou Republiku nejvyšší možnou z nich.
Aktualizace:
  • 10 minut frekvence odesílání informací o poloze jednotky a aktualizace pozice jedoucího vozidla na mapě. K tarifu Nonstop dohled je možné nastavit interval od 10 minut.

Comments are closed.