Profi

Jednotlivé tarify se liší podle služeb, které chcete používat. Na rozdíl od předcházejících let, kdy byla cena tarifu jednoznačně navázána pouze na cenu datových přenosů jednotlivých operátorů, jsme v současnosti schopni nabídnout v podstatě jakékoliv množství dat za stejnou cenu.
Přistoupili jsme proto k rozdělení měsíčních poplatků podle jiných parametrů a to hlavně s ohledem na uživatelský komfort, dostupnost a garanci našich služeb.
V tabulce je hezky vidět jaké možnosti obsahují jednotlivé tarify a co je a co není zpoplatněno v případě servisního zásahu. Jak dlouho může trvat oprava GPS jednotky. Jakou dostanete záruku a za jak dlouho přijedeme na servis. Není naším cílem dodržovat maximální hodnoty uvedené v tarifech, ale naopak být k dispozici v co nejkratším čase s ohledem na potřeby jednotlivých zákazníků.

Vysvětlení použitých termínů:

Forma servisu:
  • Oprava do 15 dní znamená, že pokud bude technický problém, pak si jednotku nebo příslušenství odvezeme na testování a přivezeme vám zpět opravené nebo nové zařízení
Záruka:
  • 2 roky znamená standardní dobu záruky v délce 2 let od data zakoupení. Po uplynutí doby záruky si budete muset případné rozbité zařízení koupit za plnou ceníkovou cenu.
Doprava:
  • 10,-/km znamená, že zákazníkům s tímto tarifem účtujeme částku 10 Kč za každý skutečně ujetý kilometr na cestě k servisu nebo údržbě a to  tam i zpět.
Servis:
  • Zdarma znamená, že všechny servisní činnosti jsou vždy zdarma. Nebudeme Vám tedy účtovat nic za servisní opravy ani za materiál použitý na opravu.  Za servisní úkony považujeme vše co je spojeno s odstraněním závad a zprovoznění nefunkční jednotky. Například: přetržené kabely, prasklé pojistky, odpojená čidla, změny konfigurace jednotek, nefunkční jednotky, palivoměr neměří...
Údržba:
  • 490,-/hod znamená, že údržbová činnost bude vyúčtována hodinově za každou započatou hodinu. Součástí této ceny není materiál použitý na údržbu. Za údržbu považujeme vše co je spojeno s udržením anebo vylepšením funkčnosti současného stavu jednotek: pravidelnou výměnu baterií, rekalibrace a čištění externích čidel, revize a kontroly systému, odborné konzultace...
Reakčí doba:
  • Reakční doba 48 hodin určuje čas, do kdy jsme zavázáni začít servisní zásah na nefunkční jednotce od nahlášení problému zákazníkem. Pokud se nedohodneme jinak.
Roaming:
  • Zdarma - roamingové datové služby jsou v rámci tarifu zdarma. Tarif obsahuje všechny země.
Tarif:
  • Nonstop dohled - k dispozici máme několik datových SIM, tarifů a funkcí, k této variantě poskytujeme pro Českou Republiku nejvyšší možnou z nich.
Aktualizace:
  • 1 minuta frekvence odesílání informací o poloze jednotky a aktualizace pozice jedoucího vozidla na mapě. K tarifu Nonstop dohled je možné nastavit interval od 60 sekund.

Comments are closed.