FAQ

Q?

Give me an insurance discount?

A.

Ano. Většina pojišťoven automaticky dává slevu okolo 10% na pojistném, pokud máte ve vozidle nainstalováno aktivní vyhledávání. V současné době jednáme s několika pojišťovnami o ještě výhodnějších podmínkách pro naše zákazníky.

Get your insurance company insurance discount?

Yes. Most insurance companies will automatically give a discount of around 10% on premiums if you have a vehicle mounted active search. We are currently negotiating with several insurance companies on more favorable conditions for our customers.

Q?

What are the savings?

A.

Ano, určitě! Na internetu se běžně uvádí okamžité snížení provozních nákladů na autopark cca 20-30%. Úspora se částečně projeví v přehledu o tankování a konkrétní spotřebě a hlavní je psychologický účinek na řidiče, který ví, že je vozidlo pod online kontrolou a prokazatelně tím klesají soukromé jízdy v pracovní době.

Příklad možné úspory na jedno vozidlo

Popis
Průměrný počet najetých kilometrů/rok 40 000 km
Průměrný počet najetých kilometrů/měsíc 3 333 km
Úspora na soukromých kilometrech/měsíc - 20% (km) 667 km
Měsíční úspora v Kč (při úspoře 2 Kč/km) 1 333,-
Roční úspora v Kč (při úspoře 2 Kč/km) 16 000,-
Úspora za 3 roky 48 000,-

Bring me the installation location of your unit or the use of log books some savings? 

Yes, definitely!  The internet is commonly stated immediate reduction in operating costs for the car fleet around 20-30%. The savings are partially reflected in the statement of refueling and specific consumption is a major psychological effect on a driver who knows the vehicle under control and proven online is reduced by a private drive at work.

An example of possible savings per vehicle

Description
The average number of miles driven / year 40 000 km
Average mileage / month 3 333 km
Saving the private kilometers / month- 20% (km) 667 km
Monthly savings in CZK (when saving 2 Kč/km) 1 333,-
Annual savings in CZK (when saving 2 Kč/km) 16 000,-
Saving for 3 years 48 000,-

Q?

What is Black Box Accessories?

A.

What is Black Box Accessories?

Vehicle tracking using the Black Box is made possible by positioning the unit itself. That in its basic configuration BB - 003 includes:

 • Antenna GSM
 • Antenna GPS

Localisation unit BB - 004 includes:

 • Antenna GSM
 • Antenna GPS
 • Uninterruptible power supply (battery)
 • SOS button
 • Speaker
 • microphone
 • Switching relay for connecting / disconnecting any devices (lights, siren, petrol ...)

If you already own an BB - 003 can be connected to the various other components of the kit BB - 004 buy and plug in later.

Q?

Prices are final?

A.

The prices are final? 

Yes, Prices are final, but is valid for specific settings and only in the Czech Republic. To set roaming on any questions, please contact us. Specific pricing program consider carefully and consult with your sales representative.

Q?

I have a different drive than the Black Box.

A.

I have a different localization unit, but I went to an Internet server Lokalizace.eu. Will my current work unit?

Generally we are able to connect to the Internet at any of our localization unit. Of course, much depends on the available information, which will provide us with your current operator or the information that we are able to identify themselves. For proper and full implementation need to know how, in what order and what information is not sent to the unit. In principle, we can connect any unit that is capable of sending coordinates via SMS or GPRS. If you already own a localization unit, do not hesitate to ask us, we will do everything for your satisfaction.

Q?

Nevybije mi to autobaterii?

A.


Bojím se, že nenastartuji, když budu nějakou dobu s autem stát.
Příkon jednotky je pouze 0,03 A v klidovém stavu

tzn. pokud máte v osobním voze baterii 12V/45 Ah znamená to, že je baterie schopna napájet 45 hodin zařízení o odběru 1 A

z toho vyplýva, že při odběru 0,03 A vaše baterie vydrží 1500 hodin což je 62,5 dne, cca 2 měsíce. 

Pokud tedy víte, že vozidlo nebudete déle než 2 měsíce používat, určitě je nutné baterii odpojit protože jinak ji jednotka za 2 měsíce vybije na svou funkci, a vy následně nenastartujete. :)

Vzorec pro výpočet jiných hodnot Ah:

Počet dní výdrže baterie = (Ah baterie / 0,03) / 24

Výpočet je pouze orientační - je nutné přihlédnout ke stáří baterie, napájení dalších zařízení (např. imobilizér), vlhkosti a teplotě prostředí atd.

Q?

Problem with web security

A.

When you log into the log book shows me message:

There is a problem with the security certificate for this site. What to do?

This is a report generated by your browser at a high level security access, you have your computer set. Probably not like we're certificate for secure SSL communication authorize left with some overpriced foreign companies.

Feel free to go to our website (even if you do that you recommended browser).

The screens of different browsers:

Internet Explorer:

Vzhled Stránky s hlášením o problému s certifikátem

Page layout with a message about a problem with the certificate

Google Chrom:

Vzhled Stránky s hlášením o problému s certifikátem

Page layout with a message about a problem with the certificate

Mozilla:

Vzhled Stránky s hlášením o problému s certifikátem

Page layout with a message about a problem with the certificate

Q?

Localization accuracy.

A.

 

Přesnost měřené pozice je závislá na mnoha faktorech. Obecně platí, že při ideálních podmínkách je přesnost cca 50cm - 1 m. V běžných podmínkách provozu v otevřeném terénu je přesnost cca 3m a v městské zástavbě se může přesnost zhoršit až na cca 5 - 10m. Přesnost měření také závisí na zeměpisné poloze měřeného bodu. Za stejných podmínek bude jiná přesnost v Liberci a jiná v Českých Budějovicích.

What is the accuracy of the search positions through GPS?

Accuracy of the measured position is dependent on many factors. In general, under ideal conditions, the accuracy of about 50 cm - 1 m. Under normal operating conditions, in the open field, the accuracy of 3m and urban areas may impair accuracy up to about 5-10 meters. Measuring accuracy also depends on the geographical location of the measurement point. Under the same conditions will be different accuracy in Liberec and other in Ceske Budejovice.

Q?

Watching other objects

A.

It is possible to watch with your Black Box only car or the unit can be used for any other technique?

The unit can be used for any device that is necessary for any reason to watch.

It can be a car, but also the construction machinery, ships, trains, public transport vehicles, expensive and rare items, luggage, transfers of money, goods, you can even watch the movement of animals, people and the like.

Simply place the unit anywhere localization, there can be a specific thing to watch and see on your computer monitor or on your mobile phone.

Q?

Zjistím polohu svého vozu i když právě nejede?

A.

 

Ano, samozřejmě, polohu lokalizační jednotky lze zjistit kdykoliv, v libovolnou denní či noční dobu. Vyhledání sledovaného objektu není nijak závislé na tom zda právě jede, stojí, nebo dlouhodobě parkuje.

Q?

Chybí mi kniha jízd za dnešní den. Kde je problém?

A.

Chybějící kniha jízd je obvykle způsobena výpadky v přenosech dat - jednoduše nám některá poloha z vaseho vozidla nedošla, nebo došla, ale v nesprávném pořadí, nebo se jedná více souřadnic a událostí ve stejném čase - to může být způsobeno několika příčinami:

 • Výpadek v síti operátora
 • Odeslání více informací ve stejném čase
 • Neznámá poloha (GPS se "ztratí")

Vezměme například uvedenou trasu v průběhu dne:
10:00 - 10:30 Praha - Benesov
12:00 - 12:30 Benesov - Praha
13:00 - 14:00 Praha - Pardubice
17:00 - 18:00 Pardubice - Praha

v deset dopoledne sednete do auta a chcete nastartovat, jenže se to povede až napodruhé a vám se to povede udělat shodou okolností ve stejné sekundě, takže váš záznam pak vypadá nějak takhle:

10:00:00 - START
10:00:01 - STOP
10:00:01 - START
.... - JEDE
10:30:00 - STOP

na podobnou situaci (tolik údajů rychle za sebou) nejsou ani síť operátora ani technické možnosti přenosu dat připravené, prostě to nelze technicky doručit na náš server, takže pak ve skutečnosti k nám přijde třeba toto:

10:00:00 - START
10:00:01 - START
.... - JEDE
10:30:00 - STOP

Kniha jízd se generuje přesně podle příchozích informací od START do CIL . Výše uvedený příklad vygeneruje chybu protože chybí CIL v 10:00:01 a proto nelze pokračovat ve zpracovávání knihy jízd, protože nevíme (nemáme informaci) kdy předchozí jízda skončila

Takže se musí počkat na kontrolní seznam souřadnic, který přijde jinou formou než se odesílají data o poloze. Po doručeni souboru se všemi předchozími daty se chybějící souřadnice doplní a výpočet knihy jízd může pokračovat.

Podobná chyba nastane například při parkovaní v garáži, pod mostem, u vysoké zdi nebo domu, v rohu budovy nebo tam kde není dostatečný výhled na oblohu a GPS se "ztratí" pak po nějakou dobu, do vlastní lokalizace, nemůže odeslat žádné souřadnice, protože sama neví, kde přesně je. V tom případě nám chybí informace START. Tato informace o chybějící pozici se opět odešle až společně se všemi předchozími souřadnicemi za uplynulé obdobi.

1, v uvedeném příkladu nebude v knize jízd za daný den žádný záznam až do doby dokud nepiřjde chybějící souřadnice CIL v 10:00:01
2, Pokud se vám to stane ve 13:00 pak první dvě jízdy v knize budou a poslední 2 ne. A opět se čeká do přijetí kontrolních souřadnic.
3, Pokud se vám to stane v 13:15, protože v dolíku za Chlumcem nemá Vodafone signál a přeruší se spojení na cestě do Pardubic, nic se neděje, protože máme i START i CIL a chybi něco mezi, což není žádný problém, a kniha jízd bude úplná - Chybějící informace se pouze doplní později.

Výše uvedené nemá žádný vliv na sledování vozidla v reálném čase v "Aktuálních polohách", protože výpadky jsou v řádu sekund a refresh vaší pozice na obrazovce je v řádu minut, takže uvedený výpadek na obrazovce vůbec nezaznamenáte.

Poznámka:
V některých případech není možné dělat knihu jízd podle obvyklého údaje o otočení klíčku, zejména v podobných případech:

 • Testovací provoz
 • Sledované vozidlo / objekt nemá motor / startování
 • Sledujeme jiné parametry
 • Zvířata, lidé, předměty

V podobných případech je kniha generována podle jiného parametru (například změna rychlosti, registrace otřesu a pod.) vždy v nočních hodinách za předchozí den. Okamžité generování knihy jízd je možné spustit ve vaší administraci takto:

Administrace - Kniha jízd - Další - Generovat knihu

Kniha jízd se vygeneruje do několika minut (ve většině případů do několika sekund), pokud záznamy neobsahují nějakou z výše popsaných chyb.

Pokud knihu jízd za dnešní den potřebujete a ve své administraci ji nenajdete, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na naši technickou podporu, vždy jsme schopni opravit knihu ručně do několika minut.