Watching cars

Automobiles

The car is usually one of the most expensive items in a company or in the home. Each of us shuddered with horror that wakes up and the car will not stand where we had left in the evening, it will be broken or robbed.

And yet, for a fraction of the price of the car to take a good tracking system that safely protects your vehicle. What fraction of the price ... In fact, it is free. How is this possible? Read it here.

Basic overview of vehicle tracking options for individuals:

 • Very cheap online tracking since 50, - per month.
 • Guarded parking - Read more.
 • Alarm information through SMS.
 • The ability to connect a variety of sensors and safety features.

Company cars

Need to know where your vehicle right now? The towers of the customer and do not know when it deliver? Do you know how long your group of workers sitting at lunch? You need to effectively coordinate the movement of your vehicle? Drivers spend their working time standing in queues? Sometimes you lose some litřík the oil? Do you know where your car will not roam at night? To have an overview? Yes?

Basic overview of options for vehicle tracking company:

 • Logbook online - automatically and without errors
 • nonstop dispatching
 • Okamžitý přehled o všech vozidlech
 • Analýza stylu jízdy, sledování provozních nákladů
 • Identifikace řidičů
 • Alarmové zprávy formou SMS, mailu, telefonního hovoru.
 • Danově odpočitatelné náklady
 • Sleva na pojištění
 • Návratnost investice v řádu měsíců

Nákladní automobily

Ztrácí se vám nafta ve velkém? Jeden řidič jede do Španělska za 30litrů a druhý za 38? Točíte hodně řidičů a ztrácíte přehled kde je kdo? Vozíte drahé nebo nebezpečné zboží? Už se vám někdy ztratil kamion nebo náklad?

Základní přehled možností sledování vozidel pro nákladní vozidla:

 • Automaticky generovaná kniha jízd
 • Přehled o dodržování rychlostí a přestávek
 • Automatické stasky a diety
 • Sledování paliva s vysokou přesností
 • Podklady pro vaše fakturace
 • Měření provozních veličin
 • Identifikace řidičů
 • Zatížení nápravy, teplota, zvednutá korba, funkce majáku, a mnoho dalších měření...

Pro tyto případy doporučujeme:

BlackBox Look'et

Lokalizační jednotka BlackBox Looket
- 3 Digitální vstupy
- 2 Analogové vstupy
- 2 Digitální výstupy
- 1 Zapalování
- USB pro konfiguraci
- RS232 pro připojení dalších zařízení (například RFID čtečky, rozšířšní na 30 A/D vstupu, atd...)
- 1 SIM karta
- Vysoce citlivý GPS přijímač - obvykle není potřeba externí anténu.