Jak to funguje

Jednotka zabudovaná ve vašem vozidle přijímá signál z GPS satelitů. Zjištěnou pozici zasílá přes GPRS spojení do datové sítě mobilního operátora. Data dále putují na naše servery, kde se ukládají a zálohují pro další zpracování. K těmto datům pak máte přístup vy v administračním prostředí kdekoliv na počítači připojeném k internetu.

Systém samozřejmě pracuje i v případě výpadku signálu mobilního operátora tak, že se data ukládají do vnitřní paměti jednotky a při dalším úspěšném spojení se uložená data odešlou najednou.

Z této funkce vyplývá i možnost off-line sledování, kdy jednotka není spojená s našimi servery neustále, ale na vyžádání odešle uložená data. Toto je vhodné pokud nepotřebujete mít neustálý přehled o vašich vozidlech a zároveň chcete snížit náklady provozu služby na minimum. Výhodné například pro zahraniční cesty kdy nechcete platit drahý roaming pro přenos dat.

Jednotky umí pracovat i v režimu "Hlídané parkování" kdy je jednotka zapnutá v okamžiku kdy vozidlo stojí na parkovišti. V tomto režimu jednotka odešle data v případě, že by s ní bylo pohnuto. Tuto funkci oceníte například při stání na nevhodném místě, kde se bojíte odtažení vozidla nebo při dlouhodobém stání například v čase dovolené, kdy hrozí odcizení vozu. Při pohybu auta v tomto režimu vám automaticky přijde upozornění na váš mobilní telefon.

Comments are closed.